Bờ rạch sông Bào, rạch Lân, sông Chẹt, khu Công Nghệ Cao
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, các gói khảo sát thiết kế, bản vẽ thi công và tổng dự toán, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, bảo hiểm công trình.

Dự án: Cải tạo, nạo vét, kè bảo vệ bờ rạch sông Bào, rạch Lân, sông Chẹt, khu Công Nghệ Cao.